Pratik ipuçları: Veneerlerin başarılı şekilde yapıştırılması.

Cem Niş’in izni ile

Veneer uygulamaları son on yılda giderek daha popüler hale geldi. Minimal invaziv tedavi yöntemiyle daha ince restorasyonlara olan talep arttı. Günümüzde seramik veneerler 0,3 mm gibi bir incelikte olabiliyor. Elbette bu veneerler yapıştırılmadan önce kolayca kırılabilir. Bu durumda, simantasyon, restorasyonun alttaki diş dokusu ile nihai bağlantısı gerçekleşmeden önce tamamlanması gereken hassas bir işlem haline geliyor.

Öneri 1: Restorasyonun doğru yere oturduğundan ve marjinal adaptasyondan emin olun

 • İlk önce laboratuvar modelinin uygunluğunu onaylayın. Bunu, hasta kliniğe gelmeden önce yapabilirsiniz.
 • Daha sonra hasta ağzında kontrollerinizi yapın. İlk önce teker teker; sonra hepsine birlikte. Proksimal kontakları kontrol edin ve çok sıkı olmadıklarından emin olun.
  • Uzaklaştırması kolay ve suda çözünen bir deneme pastası (örneğin, G-CEM Try-in Paste) kullanın
  • Estetik nihai sonucu doğrulamak için seçilen siman ile aynı rengi kullanın

Öneri 2: Optimum tiksotrop özellikte ile bir resin siman seçin

Kullanılan simanın dağıtılması ve uygulanması kolay ve optimum viskoziteye sahip olmalıdır:

 • Siman çok akıcı:
  • restorasyon yerine yerleştirildikten sonra kaymalar oluşabilir
  • siman fazlalıkları interproksimal boşluklara akabilir

Veneer yerine oturtulduktan sonra.

Fazlalıklar kolayca uzaklaştırılır.

Yerleştirmeden hemen sonra. Ultra ince simantasyon hattı ayırt edilemez.

J. Tapia Guadix’in (İspanya) izni ile

 • Siman çok kalın (örn. Ön ısıtma uygulanmış geleneksel kompozit):
  • restorasyonu yerine yerleştirmek için daha fazla basınç gerekir, kırılma riski artar
  • birleşme yüzeyinin tamamını kaplayacak şekilde akamaz
 • Bir tiksotropik siman (örneğin, G-CEM Veneer), mükemmel yerleştirme ve adaptasyon için en iyi uygulamayı sağlar:
  • şırıngadan sızma, çökme veya kontrolsüz şekilde akma olmaz

G-CEM Veneer

Geleneksel ışıkla sertleşen rezin siman

G-CEM Veneer yapışkan değildir ve şırıngadan sızmaz.

G-CEM Veneer

Geleneksel ışıkla sertleşen rezin siman

Basınç uygulanmadığında G-CEM Veneer yerinde kalır.

  • Tüm yüzeye kolayca yayılır ve minimum basınçla yerleştirilebilir

Simanın düz bir cam tabakaya uygulanması ve sonrasında başka bir cam tabaka ile kapatılması. Siman, düşü basınç altında mükemmel bir şekilde yayılır ve çok ince bir film kalınlığı vardır

Öneri 3: Yeterli çalışma süresine sahip bir siman seçin

 • İnce venerlerin avantajı, polimerizasyon ışığının restorasyona nüfuz edebilmesidir. Işıkla polimerize olan bir siman seçilerek (örneğin, G-CEM Veneer) kendiliğinden sertleşen bir simanın sağlayamadığı daha uzun çalışma süresi elde edilir. Polimerizasyon, ışık uygulandığında komut başlatılabilir.

Polimerizasyon ışığı ince veneerlerin içinden kolayca geçebilir.

Cem Niş’in izni ile

Öneri 4: Kullanım kılavuzlarını okuyun

Mantıklı geliyor, ama oldukça kafa karıştırabilecek birçok farklı materyal var.

 • Restorasyonlarda nasıl bir ön işleme gerek olduğunu kontrol edind
  • Bu bazen laboratuvarda yapılır: iyi iletişim kurun!
  • Önerilen çalışma sürelerine ve uygun basınca dikkat edin
 • Kolay ve anlaşılır uygulama protokolü olan ürünleri kullanın ve buna alışın. G-CEM LinkForce ve G-CEM Veneer, aynı evrensel ön işlem ile benzer hazırlık adımlarına sahiptir:
  • Tüm preparasyonlarda: G-Premio BOND kullanın
  • Tüm restorasyonlarda: G-Multi PRIMER ile ön işlem uygulayın

Öneri 5: Marjinlerin düzgün olduğundan emin olun

Porozitesi olmayan pürüzsüz marjinler plak birikimine ve renkleşmeye daha az meyillidir.

 • Gliserin, nihai simantasyondan önce uygulanabilir, böylece oksijen inhibisyon tabakasının oluşması engellenir
 • UV ışığında kontrol ederek (D-Light Pro, DT modunda) siman artığı kalmadığından emin olun.

Polisajdan önce

Polisajdan sonra

Stephane Browet’in izni ile

D-Light Pro ile marjinal kontrol. Siman artıkları bir bakışta görülebilir.

 • Hassas polisaj; ince silikon uçlar, fırçalar ve polisaj pastası ile yapılabilir.