Praktické tipy: jak úspěšně fixovat fazety

Prin amabilitatea Cem Niş

V poslední letech vzrůstá popularita používání fazet. Spolu s dodržením minimálně invazivních přístupů k léčbě se poptávka po tenkých náhradách ještě zvýšila. Keramické fazety mohou být dnes tenké až 0.3 mm. Takové fazety se mohou, samozřejmě, zlomit ještě před usazením na místo. Fixace se stává náročným procesem, který musí být dokončen předtím, než náhrada dosáhne maximální pevnosti díky spojení s podkladovou zubní tkání.

Tip 1: stanovte správné umístění a marginální adaptaci

 • Nejprve zkontrolujte a upravte laboratorní model, což lze provést před příchodem pacienta.
 • Dále vyzkoušejte v ústech. Zpočátku jednotlivě, poté vše společně. Zkontrolujte kontakty proximálně a ujistěte se, že nejsou příliš těsné.
  • Použijte vodou rozpustné try-in pasty (např. G-CEM Try-in Paste), které lze snadno odstranit
  • Použijte stejný odstín jako u vybraného fixačního cementu, abyste si ověřili konečný estetický výsledek

Tip 2: zvolte pryskyřičný cement s optimální tixotropií

Použitý cement by se měl snadno dávkovat a aplikovat a měl by mít optimální viskozitu:

 • Cement je příliš tekutý:
  • po umístění náhrady může dojít k jejímu posunutí
  • přebytky mohou zatéct do interproximálních prostor

Fazeta po dosazení.

Snadné odstranění přebytků.

Ihned po umístění. Ultratenká linie cementování není viditelná.

Se svolením J. Tapia Guadix, Španělsko

 • Cement je příliš tuhý (např. předehřívaný konvenční kompozit):
  • vyžaduje větší tlak při usazení, čímž nazrůstá riziko prasknutí
  • nelze pokrýt celý povrch kvůli nedostatku zatékavosti
 • Tixotropní cement (např. G-CEM Veneer) nabízí nejlepší manipulaci k dosažení skvělého umístění a adaptaci:
  • nevytéká samovolně ze stříkačky, nepropadá se a nekontrolovatelně se neroztéká

G-CEM Veneer

Konvenční světlem tuhnoucí cement.

G-CEM Veneer se nelepí a nevytéká samovolně ze stříkačky.

G-CEM Veneer

Konvenční světlem tuhnoucí cement.

Pokud není pod tlakem, zůstává G-CEM Veneer na místě.

 • rozprostře se snadno po celém povrchu a náhrada může být usazena pod minimálním tlakem

Aplikování cementu na hladkou skleněnou destičku, poté překryto druhou skleněnou destičkou. Cement se perfektně rozptýlí pod nízkým tlakem, čímž vznikne tenká vrstva.

Tip 3: zvolte cement s dostatečně dlouhou pracovní dobou

 • Tenké fazety mají tu výhodu, že polymerační světlo pronikne náhradou. Volbou světlem tuhnoucího cementu (např. G-CEM Veneer), který se sám nepolymeruje, získáte výhodu delšího pracovního času. Polymerace může být zahájena v okamžiku, kdy je materiál vystaven polymeračnímu světlu.

Polymerační světlo může snadno prostoupit tenkou fazetou.

Se svolením Cem Niş

Tip 4: seznámit se s návodem k použití

Zní to logicky, ale existuje mnoho různých materiálů, což vás někdy může snadno zmást.

 • Zkontrolujte, jak má vypadat správná příprava náhrady
  • Někdy je to práce pro laboratoř: komunikujte spolu!
  • Respektujte doporučené časy a vyvinutý tlak v případě potřeby
 • Používejte produkty s jednoduchou, nekomplikovanou aplikací a osvojte si ji. CEM LinkForce a G-CEM Veneer mají obdobné kroky potřebné k preparaci se stejnou, univerzální přípravou náhrady:
  • Každá preparace: použití G-Premio BOND
  • Každá náhrada: příprava náhrady s G-Multi PRIMER

Tip 5: ujistěte se, že okraje jsou hladké

Hladké okraje bez porozit jsou méně náchylné k hromadění plaku a zabarvení.

 • Před konečnou fixací lze aplikovat glycerín, čímž nevznikne žádná kyslíková inhibiční vrtsva
 • Ověřte si pod UV světlem (D-Light Pro v detekčním modu), že nikde nezůstaly zbytky cementu

Před vyleštěním

Po vyleštění

Se svolením Stephane Broweta

Kontrola okrajů s D-Light Pro. Přebytky materiálu jsou vidět na první pohled.

 • Konečné vyleštění je možné provést s jemným silikonovým leštícím nástrojem, kartáčkem a leštící pastou.