G2-BOND Universal

Nový štandard 2-fľaštičkového Univerzálneho bondovania
Patentovaná technológia Dual-H

Technológia Dual-H Technology umožňuje plynulý prechod od hydrofilných k hydrofóbnym vlastnostiam povrchu s aplikovaným primerom, ktorý potom ďalej spevní skutočne hydrofóbna ochranná väzobná vrstva.

Vrstva tlmiaca nárazy

Silná a pevná väzobná vrstva na absorpciu nárazu v zadných náhradách bez ohľadu na režimy leptania!

Vynikajúca manipulácia v klinickej praxi

Vynikajúce zmáčanie zubov a nízka citlivosť techniky pri sušení na vzduchu.

Vynikajúca trvácnosť a vyššia pevnosť väzby

G-Premio BOND sa môže použiť aj na cementovanie a opravy, pretože vykazuje vysoké hodnoty pevnosti väzby nielen na sklovinu a dentín, ale aj na kov a zirkón.

Video

G2-BOND Universal

Klinický prípad

G2-BOND Universal

Výplň II. triedy

S dovolením Dr. David Gerdolle, Švajčiarsko

Selektívne leptanie skloviny

Aplikácia 1-PRIMER

Aplikácia 2-BOND

Po fotopolymerizácii je aplikovaný výplňový materiál.

G2-BOND Universal

v porovnaní s konkurenciou

Dental Advisor, Number 147 – March, 2021

Záver:
G2-BOND Universal dosahoval lepšie výsledky ako testy Clearfil SE Bond 2 a Optibond FL v ich príslušných režimoch leptania na dentín a sklovinu s okamžitou pevnosťou väzby v šmyku 24 hodín.

Na stiahnutie

G2-BOND Universal

Leták

Referencie

Referencie G2-BOND Universal
Správa o výskume Dental Advisor k G2-BOND Universal
Kliknite sem

Súvisiace produkty

G-aenial A’CHORD
Kliknite sem
G-CEM LinkForce
Kliknite sem
Gradia Core
Kliknite sem

Často kladené otázky k

G2-BOND Universal

Aké sú indikácie pre použitie G2-BOND Universal?

G2-BOND Universal je možné použiť na priame výplne, opravy nepriamych náhrad, pri technike Immediate Dentin Sealing (IDS) a na ošetrenie hypersenzitívnych zubov.
Ďalej ho možno použiť na cementovanie v kombinácii s GC G-CEM LinkForce a na fixáciu čapov a dostavieb spolu s GC Gradia Core.

Aký je odporúčaný režim leptania?

Všetky režimy leptania sú vhodné a poskytujú dobré výsledky. Zvlášť sa však odporúča selektívne leptanie skloviny, pretože poskytuje zvýšenú priľnavosť k sklovine a ďalej znižuje riziko nadmerného leptania a pooperačnej citlivosti dentínových tubulov.

Koľko kvapiek je v každej fľaštičke?

Každá fľaštička obsahuje 5 ml a 300 kvapiek.

Čo je zvláštne na uzávere fľaštičky?

Uzáver dvoch fľaštičiek má odlišný dizajn, ktorý zaisťuje presné dávkovanie pre 1-Primer a 2-Bond, berúc do úvahy ich rôzne viskozity.
Môžu sa znova použiť s ďalšími zakúpenými fľaštičkami, aby sa zabránilo zbytočnému plytvaniu.

Aká je výhoda hrubšej vrstvy?

G2-BOND Universal má vrstvu hrubú asi 35µ. Táto hrubšia vrstva bola navrhnutá tak, aby pomohla znížiť napätie pri zmrštení a má úlohu vrstvy absorbujúcej nárazy. Vďaka svojmu hydrofóbnemu zloženiu je táto vrstva navrhnutá tak, aby zostala veľmi stabilná v čase a aby okraje zostali neviditeľné.

Pri ktorej klinickej indikácii je vhodná hrubšia vrstva?

V prípade, že sa použije kompozitný materiál s vyššou kontrakciou, alebo v prípade, že má kavita niekoľko stien, ktoré sa majú bondovať súčasne, napríklad pri výplni I. triedy, môže sa na absorpciu napätia použiť silnejšia väzobná vrstva. Je tiež veľmi vhodná v prípade techniky Immediate Dentin Sealing (IDS).

Aká je výhoda hydrofóbnej väzobnej vrstvy?

Absorpcia vody sa zníži, čím sa znižuje riziko degradácie väzby vodou, ktorá môže časom nastať. To pomôže k tomu, aby viditeľné okraje zostali neviditeľné a k udržaniu pevnosti väzby v čase.

Obsahuje G2-BOND Universal plnivá?

Áno, G2-BOND Universal obsahuje plnivá na báze oxidu kremičitého, ktoré sú homogénne rozptýlené vďaka patentovanej technológii spoločnosti GC. To pomáha spevniť väzobnú vrstvu. Použité monoméry sú obzvlášť pevné a odolné voči degradácii, čo umožňuje udržať vysokú pevnosť v ohybe po termocyklácii a odolnosť voči opotrebovaniu podobne ako flow (zatekavé) kompozity.

Aké funkčné monoméry sú použité v G2-BOND Universal?

G2-BOND Universal používa 4-MET pre adhéziu na sklovinu a dentín; MDP pre adhéziu na sklovinu, dentín, kompozit, zirkón a kov (vhodné na opravy a bondovanie pri fixácii čapov a dostavieb) a MDTP pre bondovanie na drahý kov.

Aké sú odporúčania na skladovanie?

G2-BOND Universal sa môže skladovať pri izbovej teplote (1-25°C); mimo priameho slnečného žiarenia. Pokiaľ produkt dlhšiu dobu nepoužívate, uchovávajte ho v chladničke.

Video

G-Premio BOND

Klinický prípad

G-Premio BOND

Výplň IV. triedy

S dovolením Dr. Serhat Köken, Turecko

G-Premio BOND

v porovnaní s konkurenciou

Na stiahnutie

G-Premio BOND

Krok za krokom

Sprievodca technikou G-Premio BOND
Repair Kit - sprievodca technikou

Leták

G-Premio BOND
G-Premio BOND- a Universal Adhesive

Klinický článok

Prechod k zjednodušeným postupom s univerzálnymi bondovacími systémami

Referencie

Kliknite sem

Súvisiace produkty

G-aenial A’CHORD
Kliknite sem
G-CEM LinkForce
Kliknite sem
G-CEM Veneer
Kliknite sem
Gradia Core
Kliknite sem
GC Repair Kit
Kliknite sem

Často kladené otázky k

G-Premio BOND

Aké sú indikácie pre použitie G-Premio BOND?

G-Premio BOND Universal je možné použiť na priame výplne, opravy nepriamych náhrad a ošetrenie hypersenzitívnych zubov.
Ďalej ho možno použiť na cementovanie v kombinácii s GC G-CEM LinkForce alebo G-CEM Veneer a na fixáciu čapov a dostavieb spolu s GC Gradia Core a G-Premio BOND DCA.

Je možné G-Premio BOND používať s GRADIA CORE?

Áno, G-Premio BOND sa môže a má používať s GRADIA CORE. V takom prípade by sa mal G-Premio BOND zmiešať s G-Premio BOND DCA (aktivátor chemického tuhnutia), aby bol dobre spolymerizovaný, najmä v hlbších miestach.

Je možné G-Premio BOND používať s G-CEM LinkForce?

Áno, G-Premio BOND je súčasťou systému G-CEM LinkForce. Jeho nízka hrúbka filmu prispieva k dokonalému prispôsobeniu protetickej časti. Ak je to potrebné (napr. na upevňovanie čapov), G-Premio BOND je možné zmiešať s G-Premio BOND DCA na vytvorenie duálneho tuhnutia.

Aký je odporúčaný režim leptania?

Všetky režimy leptania sú vhodné a poskytujú dobré výsledky. Zvlášť sa však odporúča selektívne leptanie skloviny, pretože poskytuje zvýšenú priľnavosť k sklovine a ďalej znižuje riziko nadmerného leptania a pooperačnej citlivosti dentínových tubulov.

Koľko kvapiek je v každej fľaštičke?

Fľaštička G-Premio BOND obsahuje 5 ml a 300 kvapiek.

Aký účel má silikónový uzáver na fľaštičke?

Tento silikónový uzáver bol navrhnutý tak, aby chránil tekutinu pred teplom prenášaným prstami lekára a aby sa zabránilo odparovaniu rozpúšťadiel. Poskytuje tiež lepšiu kontrolu nad dávkovaným množstvom: je veľmi ľahké dávkovať ho po kvapkách, čo zaisťuje zníženie vzniku odpadu.

Je potrebné fľaštičku pred použitím pretrepať?

Áno, fľaštičku G-Premio BOND je potrebné pred použitím pretrepať, aby sa všetky zložky dobre premiešali. Nezabudnite ihneď po dávkovaní znovu zatvoriť uzáver fľaštičky.

Aký je pracovný čas s G-Premio BOND?

Pracovný čas s G-Premio BOND je 7 minút od času nadávkovania do jeho špeciálnej misky (5 minút na plochej podložke). To umožňuje použiť produkt na viacero náhrad u jedného pacienta, a tak minimalizovať odpad.

Ako môže G-Premio BOND dosiahnuť dobré hodnoty pevnosti väzby aj pri veľmi krátkej dobe aplikácie?

Vďaka novému zloženiu vykazuje G-Premio BOND rýchlejšie rozpúšťanie vrstvy smear layer a lepšiu infiltráciu. To umožňuje bondu dosiahnuť dostatočnú pevnosť väzby tak so sklovinou, ako aj s dentínom aj pri veľmi krátkej dobe aplikácie a bez ohľadu na zvolený režim leptania.

Aká je hrúbka filmu G-Premio BOND?

G-Premio BOND má veľmi tenkú väzobnú vrstvu menšiu ako 5µm (zhruba 3µm).

Ako môže dosiahnuť takú malú hrúbku filmu?

G-Premio BOND má veľmi tenkú hrúbku vrstvy vďaka:

  • vynikajúcej zmáčateľnosti, čím sa zvyšuje penetrácia adhezíva do kolagénovej vrstvy a tým sa znižuje zostávajúca hrúbka väzobnej vrstvy
  • účinnému schnutiu pri maximálnom tlaku vzduchu, čo umožňuje veľmi dobre rozložiť väzobnú vrstvu a odpariť všetky rozpúšťadlá

Aké sú odporúčania na skladovanie?

G-Premio BOND sa môže skladovať pri izbovej teplote (1-25°C); mimo priameho slnečného žiarenia. Pokiaľ produkt dlhšiu dobu nepoužívate, uchovávajte ho v chladničke.

Obsahuje G-Premio BOND plnivá?

Áno, G-Premio BOND obsahuje plnivá na báze oxidu kremičitého, ktoré sú homogénne rozptýlené vďaka patentovanej technológii GC. To pomáha spevniť väzobnú vrstvu.

Obsahuje Bis-GMA, Bis-EMA alebo UDMA?

Nie, G-Premio BOND obsahuje iba dimetakryláty, ako je TEGDMA (rovnaké ako G-ænial Bond).

Aké sú funkčné monoméry G-Premio BOND?

G-Premio Bond obsahuje MDP a 4-MET, ako aj MDTP. Vedie to k zvýšenej priľnavosti k sklovine a dentínu (MDP a 4-MET), k zirkónu, oxidu hlinitému a neušľachtilým kovom (MDP) a drahým kovom (MDTP)

Prečo sa odporúča na opravu keramiky použiť samostatný silan?

Pre väzbu s keramikou je vždy potrebný silánový väzobný prostriedok, aby sa dosiahla stabilná väzba. Keďže G-Premio BOND neobsahuje silan, je potrebné pred jeho aplikáciou použiť samostatný silan (napr. G-Multi PRIMER).
Ak bond obsahuje silán, zjednodušuje to postup, ale väzba je tak menej stabilná. Je to vidieť na pevnosti väzby po termocyklovaní, kde tento typ pevnosti väzby klesá po termocyklovaní.
Preto sa odporúča ďalší krok, ktorý zaručí stabilnú a trvalú väzbu s keramikou.

Pozrite viac v našich Sprievodcoch záchovnou stomatológiou

Chcete viac informácií (ukážky, akciové ponuky, školenia, …)?

Kontaktujte svojho miestneho zástupcu spoločnosti GC, alebo nám pošlite správu