Případ 1

 • Vysoká retence
 • Subgingivální okraj (bez izolace)
 • Historie kazů

Vyberte pryskyřicí modifikovaný skloionomer, např. FujiCEM Evolve

 • Snadná aplikace ze stříkačky FujiCEM Evolve zjednoduší postup
 • Možnost “tack-cure” (3 sek polymerace) zkrátí celý proces
 • Vysoká radiopacita usnadní následnou kontrolu
Co vzít v úvahu
Míra retence: +++

Pokud je dostatečná retence: více než 4 mm téměř paralelních stěn.

Možnost izolace: –

Pokud je dostatečná retence, není nutná vazba pomocí pryskyřičného cementu. FujiCEM Evolve vykazuje vysokou pevnost vazby, zejména na zirkon.

Riziko kazů: +++

Historie pacienta ukazuje na vysoké riziko vzniku zubního kazu.

Estetické nároky: –

Náhrada není vysoce translucentní a okrajové části nejsou viditelné, když se pacient usmívá. Nepřevažují zde estetické požadavky.

Výhody produktu
Míra retence

Pokud je dostatečná retence, není nutná vazba pomocí pryskyřičného cementu. FujiCEM Evolve vykazuje vysokou pevnost vazby, zejména na zirkon.

Možnost izolace

Tak jako i ostatní skloionomery, FujiCEM Evolve je tolerantní k vlhkosti.

Riziko kazů

FujiCEM Evolve chrání zub před kazem a nevyvolává pooperační citlivost

Estetické nároky

Lze použít univerzální odstín, aniž by to negativně ovlivnilo výsledný pacientův úsměv.

Případ 2

 • Průměrná retence
 • Možnost izolace
 • Estetické nároky

Vyberte pryskyřicí modifikovaný skloionomer, např. FujiCEM Evolve

 • Vlastnost samoadheze G-CEM LinkAce umožní rychlý postup bez ohledu na skvělou výslednou estetiku
 • G-CEM LinkAce je spolehlivý a vysoce odolný proti opotřebení, čímž skvěle zajistí intergitu okrajů.
Co vzít v úvahu
Míra retence: ++

Pokud jsou stěny příliš nízké nebo sbíhavé (>20°), retence je nedostačující a adhezivní vazba je povinná.

Možnost izolace: –

Pokud preparace může být spolehlivě izolovaná koferdamem, tedy k vazbě může dojít bez nebezpečí kontaminace.

Riziko kazů: +

Tento pacient nemá zvýšené riziku vzniku zubního kazu.

Estetické nároky: +++

Estetika je pro tohoto pacienta důležitá a náhrada je vidět, když se pacient usmívá. Měl by být vybrán vhodný odstín tak, aby co nejlépe odpovídal odstínu náhrady a nebyl viditelný v oblasti okrajů.

Výhody produktu
Míra retence

G-CEM LinkAce obsahuje MDP, který se chemicky váže na zirkon, aniž by byl potřeba samostatný primer. Má vysoký potenciál samovolného vytvrzení, takže jeho vlastnosti nejsou ovlivněny ani v případě, že vytvrzovací světlo nemůže dostatečně projít náhradou.

Možnost izolace

G-CEM LinkAce je samoadhezivní cement, který vyžaduje absolutní izolaci. Tento postup je však rychlý a snadný díky krátkému času tuhnutí.

Riziko kazů

G-CEM LinkAce poskytuje spolehlivé utěsnění mezi zubem a výplní. Leptání tady není nutné, čímž se snižuje riziko pooperační citlivosti.

Estetické nároky

Díky mnoha odstínům na výběr (správný odstín a translucence), můžeme dosáhnout toho nejlepšího estetického výsledku.