Skip to main content

G-CEM LinkForce

Z G-CEM LinkForce masz jedno rozwiązanie, dostosowane do wszystkich Twoich sytuacji klinicznych; od wkładów/nakładów po uzupełnienia protetyczne CAD/CAM i od substratów z tlenku cyrkonu po ceramikę hybrydową. Ten uniwersalny adhezyjny cement kompozytowy zapewnia przewidywalne rezultaty przy pracy w znormalizowany sposób i to dla wszystkich wyzwań związanych z cementowaniem.

Przypadki kliniczne

Dr Jacopo Mattiussi, Włochy

PRZED

PO

Zobacz wszystkie etapy tego przypadku

1. Widok początkowy z nieprzeziernymi uzupełnieniami i widocznymi brzegami

2. Usunięcie istniejących uzupełnień

3. Wykonanie 4 pojedynczych koron z technikiem dentystycznym

4. Przymiarka ostatecznych uzupełnień za pomocą pasty próbnej G-CEM Try-in

5. Izolacja dziąseł

6. Wytrawianie uzupełnienia kwasem fluorowodorowym i zastosowanie G-Multi PRIMER

7. Nakładanie G-CEM LinkForce na uzupełnienie i rozprowadzanie za pomocą mikro pędzelka

8. Wytrawianie zęba kwasem ortofosforowym

9. Aplikacja G-Premio BOND, suszenie maksymalnie sprężonym powietrzem i utwardzanie światłem

10. Osadzanie korony na zębie

11. Usuwanie nadmiaru za pomocą sondy

12. Utwardzanie światłem z każdej strony

13. Efekt końcowy

Dr Javier Tapia Guadix, Hiszpania

PRZED

PO

Zobacz wszystkie etapy tego przypadku

1. Widok początkowy z nieprzeziernymi licówkami

2. Usunięcie istniejących uzupełnień

3. Stworzenie 4 pojedynczych licówek z wzmocnionej leucytem ceramiki skaleniowej

4. Wytrawianie zęba kwasem ortofosforowym

5. Aplikacja G-Premio BOND; suszenie strumieniem powietrza przez 5 sekund i utwardzanie światłem

6. Wytrawianie uzupełnień kwasem fluorowodorowym

7. Wytrawianie uzupełnień kwasem ortofosforowym

8. Zastosowanie G-Multi PRIMER

9. Osadzanie licówki (po nałożeniu cementu na uzupełnienie)

10. Usuwanie nadmiaru

11. Utwardzanie światłem z każdej strony

12. Widok końcowy

13. Efekt końcowy bez koferdamu

Dr Antonio Saiz-Pardo, Hiszpania

PRZED

PO

Zobacz wszystkie etapy tego przypadku

1. Widok początkowy ze złamanym zębem siecznym, nadal żywym

2. Odbudowa zrębu korony

3. Izolacja

4. Zastosowanie G-Multi PRIMER (po wytrawieniu uzupełnienia)

5. Preparacja zęba kwasem ortofosforowym i G-Premio BOND

6. Suszenie maksymalnie sprężonym powietrzem przez 5 sekund

7. Utwardzanie światłem

8. Nakładanie G-CEM LinkForce do korony

9. Osadzanie uzupełnienia

10. Efekt końcowy

Dr Rafał Mędzin, Polska

PRZED

PO

Zobacz wszystkie etapy tego przypadku

1. Widok początkowy implantu i zęba

2. Korony i wkład

3. Widok na modelu gipsowym

4. Aplikacja G-Multi PRIMER (po wytrawieniu korony)

5. Izolacja i przymiarka korony implantu

6. Wytrawianie selektywne zęba

7. Aplikacja G-Premio BOND (suszenie powietrzem i utwardzanie światłem systemu łączącego)

8. Nakładanie cementu do uzupełnienia za pomocą końcówki endo, aby dotrzeć do głębszych miejsc

9. Osadzanie uzupełnienia

10. Widok końcowy po usunięciu nadmiaru i utwardzeniu światłem

11. Efekt końcowy

Dr Olivier Etienne, Francja

PRZED

PO

Zobacz wszystkie etapy tego przypadku

1. Widok początkowy po preparacji zęba do cementowania nakładu

2. Izolacja zęba

3. Wytrawianie kwasem fluorowodorowym

4. Płukanie zęba

5. Oczyszczona preparacja

6. Aplikacja G-Premio BOND

7. Suszenie powietrzem i utwardzanie światłem systemu łączącego

8. Aplikacja cementu (po nałożeniu primera na uzupełnienie)

9. Osadzanie uzupełnienia

10. Utwardzanie światłem cementu

11. Widok końcowy po zabiegu

Potencjał adhezyjnie cementowanych uzupełnień estetycznych zależy nie tylko od samego uzupełnienia, ale także od połączenia z tkanką zęba. Wykorzystując w pełni zalety G-CEM LinkForce, silna adhezja i szczelność brzeżna przyczyniają się do trwałego efektu końcowego.