Skip to main content

G-CEM LinkForce

G-CEM LinkForce pruža jedno rješenje za sve kliničke situacije; od inleja/onleja do CAD/CAM nadomjestaka te od osnova iz cirkonij-oksidne keramike do hibridne keramike. Ovaj univerzalni adhezivni kompozitni cement pruža predvidljive rezultate u radu na standardni način te stoga odgovara svim izazovima cementiranja.

Klinički slučajevi

Dr. Jacopo Mattiussi, Italija

PRIJE

POSLIJE

Sve faze slučaja

1. Početni izgled s opaknim restauracijama i vidljivim rubovima

2. Odstranjenje postojećih restauracija

3. Izrada 4 individualne krunice u dentalnom laboratoriju

4. Proba završnih restauracija pomoću G-CEM try-in paste

5. Izolacija gingive

6. Jetkanje restauracije hidrofluornom kiselinom i nanošenje G-Multi Primer

7. Nanošenje G-CEM LinkForce cementa u restauraciju i raspodjela mikro kistom

8. Jetkanje zuba ortofosfornom kiselinom

9. Nanošenje G-Premio BOND, sušenje puhanjem zraka maksimalne brzine i svjetlosna polimerizacija

10. Postavljanje krunice na zub

11. Odstranjenje viška sondom

12. Svjetlosna polimerizacija svake strane

13. Završni izgled

Dr. Javier Tapia Guadix, Španjolska

PRIJE

POSLIJE

Sve faze slučaja

1. Početni izgled s opaknim ljuskama

2. Odstranjenje postojećih restauracija

3. Izrada 4 individualne ljuske iz glinične keramike pojačane leucitom

4. Jetkanje zuba ortofosfornom kiselinom

5. Nanošenje G-Premio BOND; sušenje puhanjem zraka 5 sekundi i svjetlosna polimerizacija

6. Jetkanje restauracija hidrofluornom kiselinom

7. Jetkanje restauracija ortofosfornom kiselinom

8. Nanošenje G-Multi Primer

9. Postavljanje ljuske (nakon nanošenja cementa u restauraciju)

10. Odstranjenje viška

11. Svjetlosna polimerizacija svake strane

12. Završni izgled

13. Završni izgled bez koferdama

Dr. Antonio Saiz-Pardo, Španjolska

PRIJE

POSLIJE

Sve faze slučaja

1. Početni izgled s popucalim sjekutićem, još vitalnim

2. Nadogradnja

3. Izolacija

4. Nanošenje G-Multi PRIMER (nakon jetkanja restauracije)

5. Preparacija zuba jetkanjem ortofosfornom kiselinom i nanošenjem G-Premio BOND

6. Sušenje puhanjem zraka maksimalne brzine u trajanju od 5 sekundi

7. Svjetlosna polimerizacija

8. Nanošenje G-CEM LinkForce cementa u krunicu

9. Postavljanje restauracije

10. Završni izgled

Dr. Rafał Mędzin, Poljska

PRIJE

POSLIJE

Sve faze slučaja

1. Početni izgled implantata i zuba

2. Krunice i inlej

3. Izgled na sadrenom modelu

4. Nanošenje G-Multi PRIMER (nakon jetkanja krunice)

5. Izolacija i proba krunice na implantatu

6. Selektivno jetkanje zuba

7. Nanošenje G-Premio BOND (sušenje puhanjem zraka i svjetlosna polimerizacija bonda)

8. Nanošenje cementa u restauraciju pomoću endodontskog nastavka, za dublji pristup

9. Postavljanje restauracije

10. Završni izgled nakon odstranjenja viška materijala i svjetlosne polimerizacije

11. Završni izgled

Dr. Olivier Etienne, Francuska

PRIJE

POSLIJE

Sve faze slučaja

1. Početni izgled nakon preparacije zuba za cementiranje onleja

2. Izolacija zuba

3. Jetkanje hidrofluornom kiselinom

4. Ispiranje zuba

5. Očišćena preparacija

6. Nanošenje G-Premio BOND

7. Sušenje puhanjem zraka i svjetlosna polimerizacija bonda

8. Nanošenje cementa (nakon nanošenja primera u restauraciju)

9. Postavljanje restauracije

10. Svjetlosna polimerizacija cementa

11. Završni izgled nakon postupka

Potencijal estetskih adhezivnih restauracija nije samo određen samom restauracijom, već ovisi i o zubnom tkivu. Uz najbolje korištenje prednosti G-CEM LinkForce cementa, snažna adhezija i dugotrajni rubovi doprinose trajnosti završnog rezultata.