Wybór odpowiedniego materiału do odbudowy zrębu korony

GRADIA® CORE

niezawodna retencja na wszystkich głębokościach
Uniwersalny w stosowaniu

Idealna tiksotropia: płynny pod naciskiem przy osadzaniu wkładu, zachowuje swój kształt podczas odbudowy zrębu.

Bezpieczne retencja i optymalna polimeryzacja

Stosowany z uniwersalnym systemem łączącym G-Premio BOND i jego aktywatorem podwójnego utwardzania (DCA) dla ograniczenia zapasów materiałowych i bezpiecznej polimeryzacji, nawet w najgłębszym punkcie kanału korzeniowego.

Zachowuje się podobnie jak zębina

Łatwy w kształtowaniu za pomocą wiertła, zapewniający płynne przejścia i czyste, precyzyjne krawędzie brzeżne.

everX Flow

najmocniejszy kompozyt wzmacniający zębinę
Absolutnie stabilna struktura

Wyjątkowo wysoka wytrzymałość na pękanie dla wzmocnienia uzupełnień i zatrzymania rozprzestrzeniania się pęknięć dzięki unikalnej technologii krótkich włókien GC.

Idealny do „techniki bez wkładu k-k”

Włókna szklane wewnątrz everX Flow wzmacniają odbudowę, podobnie jak zbrojenie żelazne w konstrukcji, dzięki czemu idealnie nadaje się do dużych uzupełnień zębów bocznych po leczeniu endodotycznym.

Doskonałe właściwości użytkowe

Idealnie dopasowuje się do każdej preparacji, a mimo to nie spływa podczas odbudowy.

Chcesz więcej informacji (demo, oferta sprzedaży, szkolenie, …)?

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem GC lub zostaw nam wiadomość

Wskazania do stosowania GRADIA CORE

GRADIA CORE jest wskazany zarówno do osadzania wkładu, jak i do odbudowy zrębu, zapewniając bezpieczną siłę wiązania i dobrą wydajność nawet w głębokich kanałach.

Wskazania do stosowania everX Flow

everX Flow to niezbędny materiał, gdy potrzebne jest dodatkowe wzmocnienie; duże/głębokie ubytki zębów bocznych, zęby leczone endodontycznie i ubytki z brakującymi guzkami. Dostępny w dwóch odcieniach, Bulk i Dentin, dzięki czemu idealnie nadaje się do głębokich ubytków i estetycznej odbudowy zrębu korony.

Krok po kroku

Możliwości GRADIA CORE

Cementowanie wkładu

Dzięki uprzejmości Dr.  Giancarlo Pongione, Włochy

Odbudowa zrębu korony

Dzięki uprzejmości Dr.  Giancarlo Pongione, Włochy

Możliwości everX Flow

Odbudowa zrębu korony

Dzięki uprzejmości Dr. D.Nowakowskiego, Polska

Materiały pomocnicze

GRADIA CORE

Ulotka

Kliknij tutaj

Przewodnik

Kliknij tutaj

everX Flow

Ulotka

Kliknij tutaj

Instrukcja techniczna

Kliknij tutaj

World of proof

Kliknij tutaj

Przewodnik

Kliknij tutaj

FAQ GRADIA CORE

Czy można stosować GRADIA CORE z dowolnym rodzajem wkładów (włókna i metal)?

Tak, pod warunkiem, że wkłady są przygotowane we właściwy sposób.

Który system łączący jest rekomendowany?

Uniwersalny system wiążący G-Premio BOND i jego aktywator podwójnego utwardzania (DCA) mogą być stosowane z GRADIA CORE tak, jak z dowolnym innym światłoutwardzalnym kompozytem i cementem kompozytowym do osadzania z GC.

Czy konieczne jest wytrawianie preparacji?

Nie, wytrawianie nie jest potrzebne, dopóki stosowany jest zalecany środek wiążący.

Czy są ograniczenia związane z głębokością utwardzania?

GRADIA CORE jest podwójnie utwardzalny, dlatego bezpieczne samoutwardzanie może mieć miejsce na każdej głębokości uzupełnienia.

Czy GRADIA CORE jest nieprzepuszczalny dla promieni rtg?

Tak. 268% Al. ponieważ zawiera wypełniacz ze szkła fluoro-glinowo-krzemowego.

Jaka metoda wstępnego przygotowania kanału jest zalecana przed zastosowaniem G-Premio Bond?

Kanał oczyścić w standardowy sposób, w tym celu można zastosować dowolną metodę oczyszczania.

W przypadku zastosowanego nadtlenku wodoru i EDTA pozostałości mogą obniżyć siłę wiązania. Dlatego, gdy używane są te środki czyszczące należy dokładnie przepłukać i oczyścić kanał korzeniowy wodą.
Dane dotyczące sił wiązania do zębiny korzeniowej testowanej z/bez wstępnego przygotowania przy użyciu podchlorynu nie stwierdzają żadnej różnicy w sile wiązania (obie wynoszą 20,5 MPa).

Czy G-Premio BOND powinien być utwardzany światłem, nawet gdy jest stosowany z DCA?

Tak, konieczne jest utwardzanie światłem systemu łączącego przed dozowaniem Gradia Core do kanału. Siła wiązania po utwardzeniu światłem jest wyższa niż w przypadku tylko samoutwardzania.

Obszary w okolicy koronowej i górnej części kanału korzeniowego, gdzie światło jest dobrze dostępne, wymagają szczególnie wysokiej siły wiązania.

Dlatego zalecamy utwardzanie światłem, nawet gdy stosowany jest DCA.

Jaki jest czas pracy i czas wiązania Gradia Core?

  • Czas pracy (23°C) 3 minuty
  • Czas wiązania (samoutwardzanie) (37°C) 5 minut

Jakie są zalecenia dotyczące przechowywania?

  • Przechowywać w chłodziarce (2-8°C / 35.6-46.4°F).

FAQ everX Flow

Jaka jest jego wytrzymałość w porównaniu do innych kompozytów?

Zaletą everX Flow jest to, że ma najwyższą odporność na pękanie w porównaniu ze wszystkimi innymi dostępnymi na rynku kompozytami. Jest to bardzo ważne, ponieważ pęknięcia zwykle zaczynają się na powierzchni materiałów odbudowujących, a następnie rozprzestrzeniają się przez wypełnienie, czasami prowadząc do nieodwracalnych uszkodzeń (pęknięcia poniżej linii dziąseł) i ekstrakcji. Materiał wypełniający o wysokiej odporności na pękanie (taki jak everX Flow) zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się pęknięć, a tym samym prawdopodobieństwo niepowodzeń.

Jaka jest ilość zawartych w nim włókien?

Udział wypełniaczy w everX Flow wynosi 70% wagowych. 25% stanowią włókna i 45% cząsteczki wypełniacza. Pozostałe 30% to matryca żywiczna.

Czy zawsze powinno się go stosować z wkładem k-k?

Nie. Wkład nie zawsze jest potrzebny, zależy to od zachowanej struktury zęba. Na przykład w przypadku zębów trzonowych wkład nie jest potrzebny.

Jakiego materiału wiążącego mogę użyć?

GC zaleca stosowanie G-Premio BOND, ale można go również stosować z innymi systemami łączącymi.

Jaki jest skurcz materiału?

Skurcz objętościowy wynosi 3,4%

Jaka jest różnica między odcieniem Dentin i Bulk?

Odcień Bulk: półprzezroczysty, aby umożliwić całkowite utwardzenie do grubości 5,5 mm
Odcień Dentin: bardziej nieprzezroczysty i chromatyczny dla lepszego efektu estetycznego

Czy everX Flow powinien zawsze być w pełni pokryty konwencjonalnym kompozytem?

Tak. Włókna wewnątrz materiału mogą powodować szorstką powierzchnię, na której może się gromadzić płytka nazębna, jeśli pozostanie odkryta.

Chcesz więcej informacji (demo, oferta sprzedaży, szkolenie, …)?

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem GC lub zostaw nam wiadomość